Please read: Inkblazers Shutdown Announcement HERE
Profile Picture

ReinofRuin

  • I'mMale
  • I live inPHILIPPINES
  • I was born onApr 15

Gusto ko lang namang..ipamalas ang aking kakayahang lumikha ng kakaiba.. para maipadama ko sa lahat na... Meron akong magandang imahinasyon na kapupulutan ng aral sa bayan..bansa...at buong mundo na kaya ko ring ipadama ang pagmamahal ko sa ART

 

                                                                                                                    Rein Escaño