Profile Picture

ReinofRuin

  • I'mMale
  • I live inPHILIPPINES
  • I was born onApr 15

Gusto ko lang namang..ipamalas ang aking kakayahang lumikha ng kakaiba.. para maipadama ko sa lahat na... Meron akong magandang imahinasyon na kapupulutan ng aral sa bayan..bansa...at buong mundo na kaya ko ring ipadama ang pagmamahal ko sa ART

 

                                                                                                                    Rein Escaño

comments

SIGN IN or REGISTER to post comments. It's easy and free!

Sign Up!

Become a supporter and get FULL ACCESS to all Inkblazers content!

LEARN MORE